Jak przygotować się do zmiany VAT-u 2011?

Zmiany w ustawie  o podatku od towarów i usług, które zostaną wkrótce przyjęte przez rząd to gorący temat w końcówce 2010-go roku. Ponieważ zmiany dotkną wszystkich przedsiębiorców rozliczających się z VAT, a także dostawców mediów, można swobodnie założyć, że jest to największa rewolucja podatkowa w ostatnich czasach. Nie będę szczegółowo opisywał tutaj zakresu zmian, szczególnie, że nie są one jeszcze finalne (ustawa jest, ale załączników i rozporządzeń wykonawczych nie ma). Wymienię tylko najważniejsze.

 • Podniesienie stawek VAT o 1%, czyli nowe stawki 23% i 8%
 • Wprowadzenie stawki VAT 5% dla nieprzetworzonych produktów spożywczych oraz książek i czasopism
 • Obniżenie stawek VAT do 5% (z 7%) dla podstawowych produktów żywnościowych
 • Podwyższeniu stawki ryczałtowej z 3% do 4% dla taksówek rozliczających się w formie ryczałtu
 • Inne przejściowe ograniczenia w odliczaniu (np samochody z kratką, VAT od paliwa)
 • Wyłączenia zwolnień z podatków, dla grup usług, których zakres jest jeszcze dyskutowany
 • Zmiana klasyfikacji towarów i usług – od 1 stycznia wolno się posługiwać wyłącznie PKWiU 2008

Co może zrobić przedsiębiorca, aby przejść je bezboleśnie? Należy się do tego przygotować już dziś.

Po pierwsze należy się zastanowić, które zmiany bezpośrednio i najbardziej dotyczą naszej działalności. Jeżeli umowy lub cenniki z naszymi klientami lub dostawcami są od kwot brutto, wówczas należy je zaktualizować do oczekiwanych wartości. W przeciwnym wypadku może się okazać, że przedsiębiorca poniesie straty z powodu konieczności obniżenia ceny netto. Jeżeli ceny pozostają w naszej gestii również należy się zastanowić, czy będziemy chcieli zmienić cenę brutto, czy też pozostawić ją, i ponieść koszty podatkowe przez siebie. Decyzja ta jest kluczowa dla kolejnych operacji. Warto również opublikować lub uzgodnić nowe cenniki ze swoimi partnerami jeszcze w 2010 roku aby uniknąć potem niepotrzebnych nieporozumień.

Po drugie, należy skontaktować się ze swoim dostawcą oprogramowania, systemu IT i uzyskać deklarację, że system będzie zgodny z obowiązującymi przepisami VAT. Dla klientów posiadających system Comarch na gwarancji, nie jest to konieczne, gdyż jest to zapisane w warunkach gwarancji . Warto również uzyskać informacje, o tym, czy i jakie oraz kiedy będą dostępne pomoce w systemie aby ułatwić przejście.

Po trzecie, analogiczne działania należy podjąć w stosunku do kasy fiskalnej. Należy się m.in. upewnić: czy można dodać nowe stawki, czy wymagane są zmiany nazw i kodów towarów, oraz czy ilość nazw i kodów zapisana w pamięci się nie przepełni (w przypadku zmiany nazwy lub kodu). Jest duże prawdopodobieństwo, że kasy, drukarki lub ich moduły fiskalne trzeba będzie wymienić.

Na podstawie powyższych informacji należy zrobić plan działania czyli:

 • Kiedy aktualizujemy oprogramowanie? Jeżeli aktualnego systemu się nie da aktualizować, to jak najszybciej trzeba wymienić program (oczywiście polecam nasze usługi). Nie wolno z tym czekać do 1 stycznia. Zmiana programu to rewolucja w firmie, jeżeli będzie nieprzemyślana i niezaplanowana oraz jeżeli jeszcze do tego dojdzie zmiana VATu i itp to grozi paraliżem. Aktualizację lub wymianę oprogramowania do bieżącej wersji należy wykonać jak najszybciej. Po to aby, przejść wszystkie z tym związane zagrożenia. Wtedy wprowadzenie ostatecznych zmian będzie szybsze, prostsze i bezpieczne.
 • Uzgodnić kto i kiedy dokona aktualizacji PKWiU do wersji 2008, oraz przeszkolić odpowiednie osoby. Te prace można wykonać jak najszybciej.
 • Uzgodnić terminy szkolenia z nowych funkcji (wspomagających zmianę stawek), ewentualnie zarezerwować termin serwisantów (oprogramowania i urządzeń fiskalnych) do wykonania tych prac. W sylwestra będzie to w większości renomowanych firm (które mają sporo klientów) niestety niemożliwe.
 • Opisać i przeszkolić pracowników z obsługi szczególnych sytuacji, które wystąpią na przełomie roku. Czyli np przyjmowanie faktur z 2010 w 2011, korekty do takich dokumentów, a także przyjmowanie faktur od dostawców którzy „zapomną” się dostosować.
 • Wykonać zmiany, które mają być wykonane 31 grudnia na kopii programu, środowisku testowym. Po to aby upewnić się, że wszystkie elementy działają, i że każdy wie, co ma robić. Warto również wystawić wszystkie podstawowe dokumenty z nowymi stawkami aby upewnić się, że cały proces działa prawidłowo.
 • Zaplanować sobie urlop i wcześniej przygotować wszystko na sylwestra, gdyż 31 grudnia 2010 może być bardziej pracowity niż rok temu.
 • 31 grudnia 2010 rozliczyć i zafakturować co się da, aby uniknąć sytuacji w której cześć usług/dostaw będzie realizowana w 2010 a część w 2011r.

Na koniec, optymistycznie dodam, że wszelkie inwestycje w oprogramowanie i systemy IT związane z dostosowaniem do przepisów, mają również szansę poprawić efektywność pracy. Dobre oprogramowanie rozwija się nieustannie, i wprowadza nowe funkcje i usprawnienia które nie były dostępne lub wykorzystywane dotychczas.

Zobacz również

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *