Dokumentacja medyczna a stosowanie podpisu elektronicznego

Zalety informatyzacji dokumentacji medycznej w jednostkach służby zdrowia są niezaprzeczalne. Lepsza obsługa pacjenta, mniejszy nakład pracy na powtarzające się czynności, zwiększenie wydajności pracy personelu, udostępnienie pacjentom nowoczesnych możliwości, prosta i szybka obsługa rozliczeń z NFZ – to tylko niektóre z udogodnień, jakie daje wdrożenie oprogramowania do obsługi placówek medycznych.

Wielu lekarzy i pielęgniarek boi się jednak zbyt dużych kosztów wdrożenia systemu IT. Oczywiście, oprogramowanie kosztuje – to naturalne. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że wykorzystanie profesjonalnego programu w codziennej pracy pomoże zminimalizować koszty utrzymywania archiwum oraz obsługi formalnej pacjenta i NFZ-u dzięki automatyzacji wielu czynności, z pewnością zauważymy, że inwestycja w system zwróci się szybko.

Ale to nie koszty oprogramowania tak bardzo martwią personel placówek medycznych. Większym problemem dla większości z nich jest konieczność stosowania podpisu elektronicznego. Jak się jednak okazuje, wynika to z nieznajomości dotyczących go przepisów.

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zniosło obowiązek stosowania przez lekarzy certyfikowanego – tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zgodnie z brzmieniem § 10. 2, „W przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych zawiera dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a—d, oraz może zawierać podpis elektroniczny”.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że rozporządzenie nie określa, jaki rodzaj podpisu elektronicznego może być zastosowany. Ma on jedynie być zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym. Poprzednie rozporządzenie z dn. 21 grudnia 2006 wymagało stosowania kwalifikowanego (płatnego) podpisu w przypadku udostępniania dokumentacji poza placówkę medyczną – przetwarzania jej przez inne jednostki bądź udostępniania pacjentowi.

Co na ten temat mówi ustawa?

Ustawa z dn. 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym dopuszcza dwa rodzaje e-podpisu:
1.    podpis elektroniczny – „dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny
2.    bezpieczny podpis elektroniczny – „podpis elektroniczny, który:
a.    jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
b.    jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
c.    jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna
”.

Podpis, o którym mowa w punkcie 1. nie wymaga certyfikatu, dzięki czemu może być bezpłatny. Profesjonalne oprogramowanie dla medycyny takie jak iMed24 pozwala na samodzielne generowanie e-podpisu bez ponoszenia żadnych kosztów. Do tego celu potrzebny jest odpowiedni sprzęt – indywidualne karty kryptograficzne dla lekarzy oraz czytniki kart (zapewniane przez firmę iMed24).

Aktualne rozporządzenie Ministra Zdrowia znosi także obowiązek stosowania kwalifikowanych (płatnych) znaczników czasu.

Nowa wersja rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wychodzi naprzeciw potrzebom jednostek służby zdrowia. Brak konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu i znacznika czasu znacząco zmniejsza koszty informatyzacji dokumentacji, dzięki czemu staje się ona o wiele bardziej opłacalna nie tylko w przypadku dużych sieci placówek, ale także pojedynczych gabinetów lekarskich.

Co sądzicie o podpisie niekwalifikowanym? Czy Waszym zdaniem jest on wystarczającym zabezpieczeniem dla dokumentacji medycznej?

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *