Zmiany w systemach Comarch OPTIMA i Comarch CDN XL wynikające ze zmian w przepisach w 2011/2012

W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami przełomem roku warto przygotować się do planowanych zmian w przepisach prawa, by nasza firma nie była narażona na przykre niespodzianki. Pilnowanie na bieżąco zmian w przepisach, podatkach, wzorach dokumentów i innych obowiązkach ciążących na przedsiębiorcach dla wielu właścicieli firm oznacza wielkie nakłady pracy i, przede wszystkim, cennego czasu pracowników.

Nasi Klienci, pracujący na aktualnych wersjach systemów Comarch i posiadający ważną Asystę, nie muszą jednak martwić się o zdobywanie informacji na ten temat. Oprogramowanie Comarch jest na bieżąco uaktualniane do zmieniających się przepisów prawa gospodarczego.

Jakich zmian możemy więc oczekiwać w programach OPTIMA i CDN XL w 2011/2012?

Uwaga: publikowana lista dotyczy zmian związanych z regulacjami prawnymi. Zarówno OPTIMA, jak i CDN XL będą również rozwijane przez inne nowe funkcjonalności.

1. Likwidacja numeru NIP jako podstawy identyfikacji ubezpieczonego w ZUS

dotyczy: OPTIMA, CDN XL

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 września 2011 numer NIP nie jest już podstawą identyfikacji osoby ubezpieczonej lub osób zgłaszanych do ubezpieczenia jako członkowie rodziny. Osoby fizyczne są teraz podatkowo identyfikowane za pomocą numeru PESEL.

Zmiany związane z ustawą zostały uwzględnione w deklaracjach zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZSWA, ZCNA oraz rozliczeniowych RCA, RZA, RSA. Nastąpi również zmiana wzorów rozliczeń rocznych za rok 2011. Całkowite zniesienie NIP dla osób fizycznych będzie obowiązywało od 1 stycznia 2012.

2. Korekta roczna podatku VAT

dotyczy: OPTIMA, CDN XL

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zmienione zostały mechanizmy liczenia proporcji na deklaracjach VAT-7.

Zmiany związane z ustawą zostały uwzględnione od kwietnia 2011 w wydrukach Rozliczenie VAT naliczonego i w deklaracji VAT-7.

3. Zaliczka na PIT/CIT za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego

dotyczy: OPTIMA, CDN XL

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 października 2009 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, nastąpiła zmiana liczenia zaliczek na podatek dochodowy za ostatni miesiąc lub kwartał danego roku.

Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2012 i zostaną wprowadzone w najbliższej wersji Comarch OPTIMA oraz w Comarch CDN XL w terminie umożliwiającym poprawne naliczenie zaliczek za rok 2012. Obejmą one obliczanie zaliczek na podatek dochodowy mające na celu wyliczenie za miesiąc listopad lub przedostatni kwartał roku zaliczki w pojedynczej wysokości.

4. Ewentualna zmiana obowiązujących stawek VAT

dotyczy: OPTIMA, CDN XL

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 1 lipca 2012 r. nastąpi podwyżka VAT o jeden punkt procentowy, jeżeli relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja 2012 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przekroczy 55%.

Systemy Comarch są przygotowane do ewentualnej podwyżki VAT. W celu dokonania zmiany stawek w systemie należy kierować się instrukcjami, dostarczonymi przy poprzedniej zmianie stawek.

5. Nowy wzór deklaracji VAT-UE

dotyczy: CDN XL

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, zmianie uległ wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE).

W systemie Comarch CDN XL w wersji 10.5 dodano nowy wydruk deklaracji VAT-UE.

6. Uproszczenie podatkowych zasad ustalania różnic kursowych

dotyczy: CDN XL

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uproszczone zostały podatkowe zasady ustalania różnic kursowych – zostały one ujednolicone z przepisami ustawy o rachunkowości.

W Comarch CDN XL w wersji 10.5 w definicji operacji kasowo/bankowej dodano parametr umożliwiający pobieranie kursu w dacie zapisu kasowo/bankowego lub w dacie wcześniejszej.

7. Zmiany w programach współpracujących

dotyczy: OPTIMA, CDN XL

Przewidywane zmiany w przepisach będą zapewne uwzględnione również w aplikacjach współpracujących z systemami Comarch. Programy OPTIMA oraz CDN XL będą na bieżąco aktualizowane, by zapewnić bezproblemową współpracę z m. in. Sodir Offline i Płatnik.

Aby mieć dostęp do najnowszych aktualizacji systemów, konieczne jest posiadanie ważnej Asysty. W tym celu należy skontaktować się z Partnerem Comarch.

Czy zmiany w przepisach są dużym utrudnieniem dla pracy w Waszych firmach?


Lub skontaktuj się po indywidualny dobór modułów i wycenę.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *