Zarządzanie strategiczne w firmie – definiowanie strategii (cz. 1)

Każdy przedsiębiorca dąży do tego, by jego firma funkcjonowała sprawnie i efektywnie. Jak osiągnąć ten cel? Przede wszystkim należy zadbać o zarządzanie strategiczne. Mądrze zaplanowana, długofalowa strategia to jeden z ważniejszych czynników, zapewniających firmie sukces.

Dwa tygodnie temu pisaliśmy o trzech podstawowych elementach zarządzania strategicznego. Przypomnijmy:

  1. Definiowanie strategii
  2. Planowania i stała kontrola stopnia realizacji strategii
  3. Wykrywanie odchyleń od stanu pożądanego i określanie ich przyczyn.

Opisaliśmy już, jak spełnić punkt 2., wykorzystując przy tym Budżetowanie – narzędzie dostępne w inteligentnych systemach ERP (Comarch ALTUM, Comarch CDN XL). Co jednak zrobić, gdy nie udało nam się jeszcze zdefiniować strategii firmy? Do tego celu również możemy wykorzystać profesjonalne oprogramowanie dla średnich i dużych firm.
CDN XL - Business Scorecard

Analiza

Zanim przejdziemy do definiowania strategii, musimy zastanowić się nad sytuacją naszej firmy. Jakie mamy problemy? Co chcemy osiągnąć? Które obszary działalności firmy działają sprawnie, a którym przydałoby się poświęcać trochę większą uwagę? Co sądzą o naszych produktach i usługach klienci? Czy nie marnujemy zasobów firmy przez ich niewłaściwe wykorzystanie? Te pytania musi zadać sobie każdy przedsiębiorca, który chce poważnie podejść do sprawy zarządzania strategicznego.

Warto zacząć od analizy SWOT. Określamy więc:

  • S (Strengths) – mocne strony firmy,
  • W (Weaknesses) – słabe strony firmy,
  • O (Opportunities) – szanse, jakie stoją przed naszą firmą,
  • T (Threats) – zagrożenia, które mogą nam zaszkodzić.

Musimy również jasno i precyzyjnie określić swoje wymagania w stosunku do strategii firmy. Gdy wyznaczymy sobie cele, do których chcemy dążyć, będzie nam łatwiej znaleźć drogę, która nas do nich zaprowadzi.

Teraz możemy przejść do definiowania strategii.

Definiowanie strategii

Definiowanie strategii może się odbywać z wykorzystaniem bardzo różnych środków. Możemy przedyskutować ją w czasie burzy mózgów, zapisać ręcznie na kartce papieru lub wprowadzić do systemu informatycznego. Jednakże by móc kontrolować stopień realizacji tej strategii i reagować na czas w przypadku poważnych odchyłów od planu, koniecznie musimy strategię zapisać.

Jeżeli nasz cel jest prosty, np. chcemy w bieżącym roku zdobyć 20 nowych klientów, wystarczy kartka z notesu, na której będziemy zapisywać nowych kontrahentów. Jeżeli jednak nasza strategia jest bardziej zaawansowana i składa się na nią wiele różnych czynników, kontrolowanie jej realizacji będzie skomplikowane i czasochłonne. Brak pewnych i aktualnych danych oraz trudności związane z wykonywaniem analiz będą z kolei miały wpływ na wszystkie procesy decyzyjne w każdym z obszarów działalności firmy.

Business Scorecard (BSC)

Nowoczesne platformy ERP posiadają narzędzia, ułatwiające zarządzanie strategiczne w firmie. Do definiowania strategii można wykorzystać Business Scorecard, czyli Zrównoważoną Kartę Wyników. Określając obszary, które obejmuje nasza strategia (np. sprzedaż, relacje z klientami, procesy czy możliwość wzrostu), możemy zdefiniować dla każdego z nich cele, które chcemy osiągnąć.

Jakie cele możemy określić? Możemy np. dążyć do określonej wielkości sprzedaży bądź ilości nowych klientów, do tego, by klienci, którzy raz dokonali u nas zakupu, powracali do naszej firmy czy też do tego, by towar nie zalegał na magazynie dłużej niż 30 dni itd. BSC mogą być dostosowywane do potrzeb każdej firmy – użytkownicy mogą wykorzystywać gotowe wskaźniki, dostępne w bazie i obejmujące wszystkie obszary działalności firmy; mogą również tworzyć własne wskaźniki, zawierające elementy specyficzne dla swojej branży.

Zrównoważona Karta Wyników pozwala więc na pomiar efektywności firmy – zawiera zawsze aktualne dane, analizuje je i porównuje do wyników z poprzednich okresów. Obserwując wskaźniki efektywności jesteśmy w stanie stwierdzić, czy strategia ma szanse zostać zrealizowana, odkryć słabe i mocne punkty w firmie i zaplanować przyszłe działania.

Business Scorecard jest narzędziem, które można także wykorzystać do podniesienia motywacji pracowników przez cele – wiedząc, do czego konkretnie firma dąży, pracownicy będą bardziej zaangażowani w jej działalność i chętniej będą wykonywać swoje zadania.

Jak stworzyć własną Zrównoważoną Kartę Wyników? Jak stworzyć wskaźniki, dostosowane do potrzeb firmy? W kolejnym wpisie na naszym blogu zaprezentujemy instrukcję krok po kroku.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *