Co to jest odwrotne obciążenie i jak Optima 2015 może nam ułatwić i przyśpieszyć pracę.

Odwrotne obciążenie podatkiem od towarów i usług polega na przeniesieniu obowiązku podatkowego z tytułu danej transakcji na nabywcę określonych towarów i usług. Jednocześnie nabywca jest podmiotem uprawnionym do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tej transakcji, co oznacza zwolnienie sprzedawcy od obowiązku zapłaty VAT należnego do urzędu skarbowego.

Podstawowa konfiguracja odwrotnego obciążenia

  1. Na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe należy wybrać status Podatnikiem jest nabywca.
  2. W Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry (obszar Inne) należy zaznaczyć parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru. Po zaznaczeniu parametru w konfiguracji, odwrotne obciążenie będzie dotyczyło wszystkich pozycji na dokumentach wystawianych dla kontrahenta o statusie Podatnikiem jest nabywca.
  3. Na karcie towaru zaznaczyć parametr Odwrotne obciążenie, który jest dostępny po zaznaczeniu parametru w konfiguracjiOdwrotne obciążenie

Jak to działa?

Prawidłowa konfiguracja programu, karty towaru oraz karty kontrahenta powoduje, że na dokumentach dla kontrahentów o statusie Podatnikiem jest nabywca towary z zaznaczonym parametrem otrzymają stawkę VAT NP. Jeżeli na dokumentach FA/WZ, FPF oraz FZ/PZ dla krajowego podmiotu gospodarczego występują pozycje towarowe z odwrotnym obciążeniem, podczas zapisu wyświetli się komunikat:

[notice]”Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem”. Aby poprawnie wystawić dokument należy zmienić status kontrahenta na „Podatnikiem jest nabywca”. Czy chcesz zmienić status?[/notice]

Po wybraniu Nie dokument zostanie zapisany zgodnie z ustawieniami. Stawka VAT dla pozycji będzie taka, jaką ustawiono na karcie towaru w polu Stawka VAT – spr. lub bezpośrednio na pozycji dokumentu, a na wydruku nie będzie adnotacji o odwrotnym obciążeniu. Po zatwierdzeniu komunikatu status zostanie zmieniony.

Ewidencja zakupu towaru z odwrotnym obciążeniem

W przypadku handlu towarami wrażliwymi obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy będącym podatnikiem VAT. Jednocześnie nabywcom przysługuje prawo do odliczenia VAT. W programie mechanizm ten realizowany jest poprzez Dokumenty Wewnętrzne Sprzedaży i Dokumenty Wewnętrzne Zakupu. Po wystawieniu Faktury Zakupu (dla kontrahenta o statusie Podatnikiem jest nabywca, należy ten dokument przekształcić do Faktury Wewnętrznej Sprzedaży w celu naliczenia podatku VAT następnie FWS do Faktury Wewnętrznej Zakupu w celu odliczenia VAT-u. Na liście FZ dostępny jest przycisk Generuj fakturę wewnętrzną sprzedaży.

 

[notice]

Aby możliwe było przekształcenie FZ do FWS, pozycje na FZ:

  • Nie mogą mieć naliczonego podatku VAT,
  • W przypadku kiedy na FZ część pozycji ma wykazany podatek VAT, na FWS zostaną przeniesione wyłącznie pozycje bez naliczonego VAT-u.
[/notice]

Dla kontrahenta o statusie Podatnikiem jest nabywca na formularzu FA i WZ stawki VAT dla towarów opodatkowanych będą zgodne z ustawieniem na karcie, a pozycje z zaznaczonym odwrotnym obciążeniem otrzymają stawkę NP.

            Na wydrukach FA i WZ w kolumnie VAT dla towarów z zaznaczonym parametrem pojawia się „—*”, natomiast pod listą sprzedawanych towarów i usług wydrukowana zostanie adnotacja „*) – odwrotne obciążenie”.


Lub skontaktuj się po indywidualny dobór modułów i wycenę.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *