Jak wygenerować Jednolity Plik Kontrolny w Comarch ERP Optima?

Nowe wymagania dotyczące generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla urzędów skarbowych powoli stają się faktem. Z tego powodu oprogramowanie do zarządzania firmą wzbogaciło się o dedykowane powyższej czynności opcje. W dzisiejszym wpisie pokażemy w jaki sposób wygenerować JPK w programie Comarch ERP Optima.

Nadawanie uprawnień do generowania JPK

UWAGA: aby nadać Operatorom uprawnienia powyższe operacje należy wykonać będąc zalogowanym na koncie z uprawnieniami do wprowadzania zmian.

Aby Operator miał możliwość generowania JPK, należy udostępnić mu taką możliwość oznaczając odpowiednią opcję w w jego ustawieniach. W tym celu należy:

  1. Z górnego menu wybrać zakładkę System, a następnie Konfiguracja.
  2. W otwartym właśnie oknie Konfiguracja należy poprzez umieszczone z lewej strony menu przejść do ustawień poszczególnych operatorów (Program>Użytkowe>Operatorzy), a następnie z listy po prawej stronie wybrać operatora.
  3. Na wyświetlonej karcie operatora, w zakładce Ogólne uaktywnić opcję „Prawo do eksportu plików JPK”.

optima1

Wybór miejsca zapisu JPK

Aby skonfigurować docelową lokalizację do zapisywania wygenerowanych plików JPK należy wykonać poniższe czynności:

  1. Z górnego menu wybrać zakładkę System, a następnie Konfiguracja.
  2. W otwartym oknie Konfiguracja wybrać z menu po lewej opcję Stanowisko, następne Ogólne i Jednolity Plik Kontrolny, a następnie w polu po prawej stronie wybrać docelową lokalizację. Jeśli nie skonfigurujemy powyższej opcji, wybór lokalizacji zapisu JPK pojawi się przy każdorazowym jego wygenerowaniu.

optima2

Generowanie JPK

  1. W celu wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego należy w głównym oknie programu wybrać z górnej belki kartę Narzędzia, a następnie Jednolity Plik Kontrolny.optima3
  2. W okienku, które wyskoczy należy zaznaczyć opcję Rejestry VAT (1) (opcja podstawowa) oraz/lub inne niezbędne opcje dostępne poniżej. Następnie w dolnej części należy wybrać zakres dat (2), oraz urząd (3), do którego należy przesłać gotowy plik. Wciśnięcie ikony pioruna stworzy w wybranej wcześniej lokalizacji nowy folder z nazwą firmy, a następnie wygeneruje i zapisze w nim wybrane Jednolite Pliki Kontrolne.optima4

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych w programie Comarch ERP Optima, zapraszamy do kontaktu.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *