Po co firmie umowa utrzymania systemu informatycznego Comarch ERP?

Nawet najlepiej przygotowany system jest obarczony ryzykiem mniejszej lub większej awarii. Wymaga również konserwacji i aktualizacji. W związku z tym decydując się na wdrożenie rozwiązań informatycznych w naszej firmie powinniśmy zadbać również o odpowiedni serwis podpisując z Partnerem Comarch umowę utrzymania.

Czym jest umowa utrzymania?

Umowa utrzymania (SLA) to specjalna umowa, która w zamian za określoną miesięczną kwotę i w ramach ustalonych wcześniej warunków zobowiązuje Partnera Comarch do reagowania na zdarzenia pojawiające się w czasie użytkowania systemu. Dzięki niej możemy mieć pewność, że firma wdrażająca wykorzystywane przez nas w codziennej pracy narzędzia będzie skutecznie naprawiać na bieżąco wszelkie pojawiające się usterki.

Co to jest SLA?

Service Level Agreement jest umową zawierającą zestaw parametrów dotyczący czasów reakcji na konkretne wydarzenia, np. w wypadku awarii krytycznej czas reakcji wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy, w wypadku awarii niekrytycznej – 3 dni robocze.

Umowa utrzymania charakteryzuje się:

  • stałym miesięcznym kosztem, którego wysokość ustalana jest na podstawie określonego w umowie czasu pracy serwisantów na rzecz naszej firmy oraz wielkości i złożoności wdrożonego systemu (im bardziej skomplikowany tym bardziej czasochłonna jest opieka nad jego prawidłowym działaniem),
  • określonym czasem reakcji na awarie krytyczne, czyli uzgodnionym maksymalnym terminem, w którym serwis Partnera Comarch ma obowiązek zareagowania na krytyczne zdarzenie uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z systemu,
  • określonym czasem reakcji na inne zdarzenia, np. zapytania związane z funkcjonowaniem systemu, serwisowanie elementów niedostępnych dla użytkownika lub aktualizację do nowej wersji.

Jakie korzyści daje umowa utrzymania?

Umowa utrzymania zwiększa poziom bezpieczeństwa naszej firmy. Podpisując ją z Partnerem Comarch mamy pewność, że:

  • zapewnimy gwarantowany czas reakcji na krytyczne zdarzenia uniemożliwiające normalną pracę, dzięki czemu mamy pewność, że serwis Partnera zajmie się naszym problemem priorytetowo,
  • będziemy w stanie oszacować koszty obsługi informatycznej, co pomaga przy budżetowaniu wydatków na IT w ujęciu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym,
  • nasz system będzie regularnie konserwowany oraz objęty stałym monitoringiem, pozwalając Partnerowi Comarch błyskawicznie reagować na występujące zdarzenia (nawet w sytuacji, gdy jeszcze nie mamy o nich pojęcia),
  • czas pracy serwisantów rozliczany jest znacznie korzystniej (minutowo zamiast standardowego rozliczenia np. za każdą rozpoczętą godzinę).

Co się dzieje, gdy nie mam umowy utrzymania i następuje awaria?

Awarie zdarzają się niestety nawet w najlepiej przygotowanych i konserwowanych infrastrukturach informatycznych. Dlatego umowa utrzymania jest jednym z tych elementów, które powinny być obecne w czasie wdrażania nowych rozwiązań.

Bez jasno określonych warunków SLA jesteśmy w momencie wystąpienia awarii zdani na firmę informatyczną, która zajmie się naszym problemem tylko wtedy jeśli będzie miała akurat wolne moce przerobowe. Jeśli mamy pecha, nasze zgłoszenie będzie musiało poczekać, aż w pierwszej kolejności obsłużeni zostaną klienci z podpisanymi umowami.

Czy potrzebuję umowy utrzymania?

Umowy utrzymania są comiesięcznym kosztem, który każda firma ponosi przez cały czas ich obowiązywania. Właśnie z tego powodu niektórzy przedsiębiorcy rezygnują z tego typu zabezpieczeń chcąc obniżyć wydatki związane z prowadzeniem działalności. Jest to jednak działanie niezwykle ryzykowne. Zwłaszcza w zestawieniu z potencjalnymi stratami poniesionych w czasie przedłużającej się awarii.

Dlatego znacznie lepiej pomyśleć o SLA jak o podstawowym zabezpieczeniu biznesu przed generowaniem strat. I jak najszybciej ustalić szczegółowe warunki utrzymania systemu z obsługującym nas Partnerem Comarch.

Szukasz Partnera Comarch, który zapewni Ci wysoki poziom obsługi serwisowej? Skontaktuj się z nami i sprawdź jakie warunki proponujemy w umowie utrzymania.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *