Jak działa split payment w Comarch ERP Optima?

Split payment, czyli płatność podzielona, funkcjonuje już od ponad miesiąca. Pora więc przyjrzeć się jej działaniu w systemie Comarch ERP Optima.

Czym jest split payment?

Split payment jest wprowadzoną niedawno metodą płatności, która w swoich zamierzeniach pozwala na skuteczniejsze zbieranie VAT-u od przedsiębiorców. W myśl przepisów płatność, do której dochodzi między dwoma firmami, podzielona może być na dwie części: kwotę netto, trafiającą na konto odbiorcy oraz kwotę VAT spływającą z kolei na specjalny, wydzielony rachunek.

Więcej o split payment znajdziesz w jednym z wcześniejszych artykułów na naszym blogu: Split payment w Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL.

Parametry split payment w Comarch ERP Optima

Wraz z wersją 2018.6.1 system ERP Optima wzbogacił się o obsługę split payment. Umożliwia to rozliczanie podzielonej płatności zgodnie z brzmieniem przepisów.

Zmiany dotyczące split payment wprowadzone zostały:

  • na formularzach kontrahentów,
  • na zdarzeniach w preliminarzu płatności,
  • na zapisach i w rejestrach bankowych,
  • w formatach eksportu/importu przelewów.

Rachunek VAT w Comarch ERP Optima

Rachunek VAT to specjalny rachunek dedykowany tylko i wyłącznie rozliczaniu podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami split payment, obowiązek jego założenia spadł na banki, dlatego każdy przedsiębiorca już od jakiegoś czasu ma przypisane unikalne konto powiązane z jego głównym kontem firmowym.

Jak założyć Rachunek VAT w Comarch ERP Optima?

Wystarczy w systemie utworzyć nowy rejestr typu Bank, podać nazwę banku, numer konta oraz zaznaczyć opcję Rachunek dla Split payment jak to zostało pokazane na poniższym screenie.

Split payment na formularzu kontrahenta w Comarch ERP Optima

Wchodząc na zakładkę Płatności w formularzu dowolnego kontrahenta możemy zaznaczyć parametr split payment, dzięki któremu wszelkie płatności z nim związane będą domyślnie ustawione z opcją podzielonej płatności.

Split payment w preliminarzu płatności w Comarch ERP Optima

W momencie, gdy opcja split payment jest aktywna na danym kontrahencie, w zdarzeniach związanych z rejestrem VAT pojawią się dodatkowe pola: NIP, Numer dokumentu oraz Kwota VAT. Jeśli opcja ta jest odznaczona, wspomniane pola są niewidoczne (w wypadku dokumentów wystawianych dla urzędów, opcja split payment jest stale aktywna)

Jak widać na powyższym screenie, mamy możliwość modyfikowania wartości Kwoty VAT w płatności – system jednak będzie pilnował, aby nie przekroczyła ona kwoty widocznej w załączonym dokumencie, ani nie była wyższa niż kwota płatności. Z kolei pola NIP i Numer dokumentu są nieaktywne, ERP zaczytuje je bezpośrednio z karty kontrahenta i dokumentu źródłowego. Ich wartość może być zmieniona jedynie poprzez edycję danych kontrahenta lub samego dokumentu.

Wraz z aktualną wersją Comarch ERP Optima istnieje również możliwość seryjnego oznaczenia parametru split payment dla danego kontrahenta. Wystarczy zaznaczyć opcję seryjnego ustawiania parametrów, jak na poniższym screenie:

Split payment w zapisie bankowym w Comarch ERP Optima

Aktualizacja systemu Comarch ERP Optima do wersji 2018.6.1 dodała również dwa parametry na zapisie kasowym/bankowym. Dla każdego zapisu wystawionego w polskich złotych, na karcie Ogólne znajdziemy parametry Split payment oraz Kwota VAT (nieaktywny do momentu zaznaczenia tego pierwszego).

Na liście zapisów kasowych/bankowych możemy wyciągnąć dwie dodatkowe kolumny (screen poniżej) informujące o rodzaju płatności.

Podobnie, jak w preliminarzu płatności, aktualna wersja Comarch ERP Optima umożliwia również seryjną zmianę parametrów split payment oraz kwoty VAT w zapisach kasowych/bankowych.

Split payment w formatach importu/eksportu przelewów

Korzystanie z płatności podzielonej wymaga wybrania nowego formatu eksportu przelewów, dzięki któremu będziemy w stanie przesyłać do banku dodatkowe informacje związane z kwotą podatku, numerem NIP kontrahenta i numerem dokumentu, którego dana płatność dotyczy.

Aby wybrać nowy format eksportu w opcjach Banku, w zakładce Dodatkowe należy wybrać odpowiedni format eksportu dla split payment spośród dostępnych na liście. Będzie się on od tego momentu automatycznie podpowiadał w oknie Eksport przelewów do pliku.

UWAGA: Korzystając z opcji split payment nie możemy robić przelewów zbiorczych, dlatego nawet w momencie, gdy wyeksportujemy je z zaznaczeniem parametru Przelewy zbiorcze wg podmiotów w wykazie będą widnieć jako osobne płatności.

W przypadku importowania przelewów, każda płatność przychodząca automatycznie rozdzielana jest na dwa przelewy:

  • przelew na kwotę brutto,
  • przelew techniczny będący przeksięgowaniem kwoty podatku na rachunek VAT.

Wszystkie zmiany wprowadzone w Comarch ERP Optima 2018.6.1 mają za zadanie umożliwić skuteczne rozliczanie dokumentów księgowych z uwzględnieniem split payment.

Jeśli jeszcze nie zaktualizowałeś systemu ERP do tej wersji lub szukasz rozwiązania obsługującego split payment dla swojej firmy – zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą dopasować rozwiązania idealnie dopasowane do Twojego biznesu.


Lub skontaktuj się po indywidualny dobór modułów i wycenę.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *