Jak przygotować się do elektronicznych sprawozdań finansowych w firmie?

Digitalizacja to słowo, które kryje się za szeregiem niedawnych oraz najbliższych zmian w ustawach. Elektroniczne zwolnienia lekarskie wchodzą wraz z początkiem grudnia, elektronicznie przesyłane zestawienia faktur pod postacią JPK działają w mikroprzedsiębiorstwach już prawie rok. Wkrótce w erę cyfrową wejdą również sprawozdania finansowe. W poniższym artykule pokazujemy, jak się do tego momentu odpowiednio przygotować.

Sprawozdania finansowe – jak to wyglądało do tej pory?

Sprawozdanie finansowe to specjalny dokument składany przez firmy rozliczające się przy pomocy ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości), mający na celu podsumowanie całego roku rozliczeniowego pod względem finansowym. Sporządza się je na dzień zwany „dniem bilansowym”, który jest ostatnim dniem roku obrotowego (jeśli pokrywa się on z rokiem kalendarzowym, jest to 31 grudnia).

Sprawozdanie finansowe składa się z trzech części:

  • bilansu wskazującego stany aktywów oraz pasywów na ostatni dzień roku obrotowego,
  • rachunku zysków i strat prezentującego zestawienie przychodów oraz kosztów,
  • informacji dodatkowych, w których zawarte są m.in. opisy przyjętych zasad rachunkowości, metody wyceny, informacje dotyczące pracowników, a także inne dane niezbędne do pełnego zrozumienia sprawozdania.

Na przygotowanie sprawozdań finansowych firmy zobowiązane do jego złożenia mają 3 miesiące od ostatniego dnia roku obrotowego. Następnie następuje jego zatwierdzenie przez zarząd, właściciela lub zgromadzenie wspólników (organ ma na to kolejne 3 miesiące), po czym w ciągu 15 dni musi zostać złożone wraz z uchwałą o zatwierdzeniu do właściwego rejestru sądowego.

E-Sprawozdania finansowe – zmiany w przepisach

1 października 2018 roku weszły w życie przepisy, na mocy których sprawozdania finansowe przedsiębiorstw będą od kolejnego roku przesyłane jedynie w formie elektronicznej, z zachowaniem struktury pliku XML ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Będzie można dokonać tego przez specjalny system S24 (dotyczy przedsiębiorstw zarejestrowanych w KRS) lub w formie JPK wraz z rocznym zeznaniem podatkowym.

Autoryzacja wysyłki takiego sprawozdania następować ma poprzez podpis kwalifikowany lub przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.

E-Sprawozdania w Comarch – jak przebiega proces adaptacji do nowych przepisów?

Choć Ministerstwo Finansów udostępnia dedykowany serwis dla sprawozdań elektronicznych, producenci oprogramowania już teraz zapowiadają stworzenie dedykowanych rozwiązań ułatwiających tworzenie, podpisywanie oraz przesyłanie dokumentów zgodnie z brzmieniem nowych przepisów.

Przykładowo firma Comarch zapowiedziała pojawienie się dedykowanej aplikacji Comarch e-Sprawozdanie, której celem będzie wspomaganie tworzenia oraz przesyłania sprawozdań finansowych. Wdrożenie nowego produktu firma postanowiła podzielić na trzy etapy:

  • etap pierwszy planowany na grudzień 2018, kiedy udostępniona zostanie pierwsza wersja umożliwiająca stworzenie pliku XML zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. W tej wersji wszelkie dane liczbowe trzeba będzie wprowadzać ręcznie. Aplikacja dedykowana będzie więc przedsiębiorstwom, które nie posiadają jeszcze systemów Comarch ERP lub chcących złożyć sprawozdanie przed ich noworoczną aktualizacją,
  • etap drugi planowany jest na styczeń 2019, kiedy to Comarch e-Sprawozdanie zintegrowany zostanie poprzez aktualizację z Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP Optima. Pozwoli to na automatyczne zaciąganie z bazy systemu ERP danych liczbowych niezbędnych do sporządzenia poprawnego bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wszystkie informacje dodatkowe wymagane w tego typu dokumencie będzie trzeba wprowadzić ręcznie,
  • etap trzeci zgodnie z planem przypada na marzec 2019 roku. W tym etapie Comarch e-Sprawozdanie obejmie m.in. zarządzanie wieloma podpisami, tworzenie paczek sprawozdawczych oraz szablony informacji dodatkowych na kolejne lata.

Taki stan rzeczy sprawia, że w marcu 2018 roku przedsiębiorstwa korzystające z systemów ERP firmy Comarch zyskają dostęp do funkcjonalnego narzędzia wspomagającego i przyspieszającego proces tworzenia sprawozdań finansowych.

Szukasz narzędzi, które usprawnią pracę Twojej firmy? Sprawdź możliwości, jakie dają nowoczesne systemy klasy ERP: Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o narzędziach, które pozwolą Ci szybciej rozwinąć biznes.


Lub skontaktuj się po indywidualny dobór modułów i wycenę.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *