Nowe przepisy VAT – Biała lista VAT w Comarch ERP

Już 1.09.19 r. weszła w życie tzw. biała lista VAT, określana również mianem „białej księgi”. To elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT, gdzie oprócz podstawowych danych identyfikacyjnych, umieszczony będzie tzw. status VAT. Dzięki niej można się dowiedzieć, np. czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług, czy też jest z niego zwolniony. A to dopiero początek wprowadzanych zmian. Kontrahenta oraz siebie można zweryfikować online na stronie ministerstwa finansów.

Celem wprowadzenia białej listy VAT jest uszczelnienie systemu podatkowego, większa stabilność wpływów związanych z podatkiem od towarów i usług oraz z podatkiem akcyzowym. Wprowadzone zmiany mają także na celu rozwiązanie kwestii związanych z unikaniem płacenia podatków.

Biała lista VAT w praktyce –obowiązki płatników i konsekwencje

Na białej liście VAT umieszczone są numery rachunków rozliczeniowych podatników, które zostały wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że będzie można i należy weryfikować dane swoich kontrahentów oraz ich numery kont.

Jest to o tyle istotne, że od stycznia 2020 r. przelewy powyżej 15 tys. zł powinny być wykonywane jedynie na rachunki podane w białej liście VAT. Przedsiębiorcy powinni więc sprawdzać numery kont zwłaszcza wtedy, gdy zamierzają taki przelew wykonać. Jeśli wpłacą oni kwotę powyżej 15 tys. zł na konto spoza białej listy lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego, nie będą mogli uwzględniać jej w kosztach uzyskania przychodu – chyba że poinformują o tym wcześniej urząd skarbowy. Jeśli jednak do tego nie dojdzie, będą oni odpowiedzialni za zaległości podatkowe dostawcy, jeśli chodzi o VAT, w części proporcjonalnej za wykonanie całej transakcji.

W przypadku, gdy przedsiębiorca wykona przelew i zweryfikuje rachunek kontrahenta po transakcji, a nie będzie go na białej liście, musi poinformować o tym jak najszybciej urząd skarbowy. Aby uniknąć konsekwencji, musi on to zrobić maksymalnie 3 dni po wykonaniu przelewu.

Gdzie znaleźć białą listę VAT? Jak z niej korzystać?

Biała lista VAT znajduje się na stronach Ministerstwa Finansów oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby znaleźć informacje o danej firmie, należy wpisać jedną z kilku zmiennych, takich jak:

 • numer konta,
 • NIP,
 • REGON,
 • nazwa podmiotu.

Po wpisaniu przynajmniej jednej z nich, można uzyskać następujące informacje o podmiotach:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko podatnika,       
 • numer, przy pomocy którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku (jeśli taki istnieje),
 • numer PESEL (jeśli taki istnieje),
 • status podatnika,
 • numer REGON (jeśli taki istnieje),
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli taki istnieje)
 • adres siedziby (jeśli taki istnieje),
 • adres prowadzenia działalności lub  miejsca zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej),             
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich NIP lub PESEL,
 • imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, ich NIP lub PESEL, 
 • imię i nazwisko lub nazwa firmy wspólnika, jego NIP lub PESEL,   
 • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK,
 • datę rejestracji jako podatnika VAT lub datę odmowy rejestracji oraz podstawę prawna odmowy rejestracji,
 • datę wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT oraz podstawę prawna wykreślenia,
 • data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT oraz podstawę prawna przywrócenia.

Sami przedsiębiorcy nie muszą nic robić, aby pojawić się na białej liście VAT. Warto jednak sprawdzić na niej swoje dane, ponieważ – w przypadku ewentualnych błędów – należy zwrócić się do Krajowej Administracji Skarbowej, z prośbą o korektę.

Ograniczenia dotyczące weryfikacji danych

W interfejsie programistycznym API na razie można zweryfikować jedynie 10 podmiotów w ciągu jednego dnia. Jednak 6 września 2019 r. planowane jest wprowadzenie zmian, dzięki którym będzie można uzyskać informacje o 30 podmiotach w ciągu doby, jednak przy zadaniu maksymalnie 10 pytań. Jednocześnie ręczna weryfikacja odbywa się na stronie bez limitów. Warto dodać, że biała lista VAT jest aktualizowana tylko raz na dzień, wyłącznie w dni robocze.

Biała lista VAT w Comarch ERP

Aby przedsiębiorcy mogli uniknąć sankcji z powodu nieprzestrzegania prawa, w systemach Comarch ERP będą pobierane dane bezpośrednio z białej listy VAT. Będą one „pracowały” na bieżąco, jak gdyby „w tle” wszystkich innych podejmowanych aktywności. Przykładowo, dane kontrahenta będą cały czas sprawdzane podczas wypełniania określonych dokumentów, np. deklaracji VAT-7. Przedsiębiorca będzie mógł także pobrać numer konta bankowego kontrahenta oraz weryfikować, czy konto, na które zamierza wykonać przelew, jest tym zgłoszonym do urzędu skarbowego.

Terminarz dotyczący białej listy VAT

Poniżej podajemy najważniejsze terminy dotyczące białej listy VAT oraz aktualizacji programów Comarch ERP, zawierających wszystkie potrzebne dane:

 • 1 września 2019 r. – biała lista VAT wchodzi w życie.
 • 6 września 2019 r. – od tego dnia można otrzymywać informacje nie o 10, a o 30 podmiotach w ciągu doby.
 • 17 października 2019 r. – zaktualizowana zostanie wersja programu Comarch ERP XL (wersja 2019.3)
 • 28 października 2019 r. – zaktualizowana zostanie wersja programu Comarch ERP Optima (wersja 2020.1).
 • 1 stycznia 2020 r. – od tego momentu będą obowiązywać sankcje związane z przelewami powyżej 15 tys. zł na rachunki spoza białej listy.


Lub skontaktuj się po indywidualny dobór modułów i wycenę.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *