PIT dla młodych. Jakie ulgi obowiązują do 26. roku życia?

podatki

Już od sierpnia osoby poniżej 26. roku życia mogą być zwolnione z podatku dochodowego PIT. Wystarczy, że złożą one stosowne  oświadczenie u pracodawcy. Szacuje się, że z ulgi skorzysta ponad 2 miliony młodych pracowników, którzy zyskają na tym od 133 zł do 564 zł miesięcznie.

Zerowy PIT dla młodych został wprowadzony wraz z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ulga obowiązuje niezależnie od liczby zawieranych umów.

Kogo obowiązuje zwolnienie z PIT?

Ulga „bez PIT dla młodych” dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i uzyskują dochody na podstawie:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenia,
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy,
  • stosunku służbowego – dotyczy to np. policjantów.

Osoby pracujące na umowę o dzieło lub umowę o staż studencki, nie będą mogły skorzystać z tej ulgi. Na zwolnienie z PIT nie mogą liczyć także młodzi przedsiębiorcy, jak i osoby pobierające zasiłki macierzyńskie i chorobowe oraz świadczenia rehabilitacyjne.

Co więcej, zwolnienie z PIT dotyczy tylko tych osób, które nie przekroczyły określonego limitu przychodów. W 2019 r. wynosi on 35 636,67 zł i obejmuje zarobki zdobyte pomiędzy 1 sierpnia a 31  grudnia. Od 2020 r. proporcjonalnie wzrasta on do 85 528 zł i dotyczy on wszystkich przychodów, z 12 miesięcy. Limit ten dla każdego jest taki sam, niezależnie od ilości uzyskiwanych wypłat oraz zawartych umów. Aby skorzystać z ulgi, należy więc zarabiać maksymalnie około 7127 zł brutto miesięcznie. Warto dodać, że zwolnienie z podatku PIT obowiązuje także obcokrajowców.

Szacuje się, że w ciągu ostatnich pięciu miesięcy 2019 r. młodzi ludzie zyskają od  663 zł do 2820 zł.  Ze względu na plany wprowadzenia zmian podatkowych (obniżenie pierwszego progu podatkowego do 17%, podwyższenie kwoty uzyskania przychodu), w 2020 r. zysk ten będzie najpewniej trochę mniejszy. Wówczas do kieszeni młodych trafi od 90 do 503 zł netto miesięcznie.

Kiedy ulga przestaje obowiązywać?

Od momentu ukończenia 26. roku życia zwolnienie z PIT dla młodych przestaje obowiązywać. Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli podatnik będzie obchodził w danym miesiącu 26. urodziny, kwota do zapłaty dla urzędu skarbowego zostanie naliczona dopiero miesiąc później. Podobnie to będzie wyglądało w przypadku podatników, którzy przekroczą określony limit przychodów.

Jak uzyskać ulgę? Obowiązki pracownika i pracodawcy

Aby zostać zwolnionym z PIT, należy złożyć u pracodawcy oświadczenie, że uzyskiwane do końca roku dochody mają być objęte tą ulgą. Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie wzór takiego dokumentu. Wszystkie osoby, które nie złożą oświadczenia, a będą „łapać się” na ulgę, otrzymają zwrot podatku po rozliczeniu PIT za 2019 r., czyli w marcu lub kwietniu 2020 r.

W tym momencie nie określono dokładnie, kiedy pracownik ma złożyć takie oświadczenie. Wiadomo jednak, że pracodawca lub zleceniodawca musi uwzględnić je przy wypłacie maksymalnie w następnym miesiącu po złożeniu dokumentu. Jeżeli więc pracownik złoży je we wrześniu, pracodawca musi je uwzględnić najpóźniej w październiku.

Należy zaznaczyć, że złożenie oświadczenia będzie konieczne jedynie do końca tego roku – od stycznia pracodawca nie będzie pobierał zaliczek na podatek dochodowy PIT ustawowo. Tylko w sytuacji, gdy pracownik zechce, aby pracodawca pobierał od niego zaliczkę na PIT, będzie musiał złożyć odpowiedni dokument.

Warto dodać że ulga związana z PIT nie zwalnia z płacenia składek na ZUS i NFZ, o ile – oczywiście –  jest się objętym ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym.

Obliczanie wypłaty w Comarch Optima HR

W związku z nowym rozporządzeniem producent udostępnił zmiany do systemu Comarch Optima HR. Poniżej podajemy instrukcję obliczania wypłat pracowników do 26. roku życia.

  1. Otwórz formularz danych pracownika.
  2. W zakładce 2. Nr ident./podatki znajdź nowy parametr „Zwolnienie z PIT dla młodych”. Zaznacz go, jeśli twój pracownik złoży odpowiedni wniosek. U wszystkich pracowników poniżej 26. roku życia, którzy to zrobią, system nie będzie naliczał zaliczki na podatek PIT.
  3. Jeśli chcesz ustawić ten sam parametr dla wielu pracowników, możesz to zrobić przy pomocy seryjnej zmiany wartości pola w module Płace i Kadry Plus.

Warto dodać, że na deklaracjach PIT-11 już wkrótce pojawią się nowe pola, w których będzie można uwzględnić zwolnienie z podatku dochodowego. Zmiany są wprowadzone od wersji 2019.6 Optimy.

Kliknij tutaj, aby pobrać przykładowy wzór oświadczenia.


Lub skontaktuj się po indywidualny dobór modułów i wycenę.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *