Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest PPK i od kiedy obowiązuje, współpraca z Comarch PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to obowiązkowy element pakietu świadczeń dla pracowników. Wkrótce będzie musiał wprowadzić go w swojej firmie niemal każdy przedsiębiorca. Jakie są jego najważniejsze założenia? Jak sprawnie obsłużyć PPK?

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy program oszczędnościowy, który ma być wsparciem dla osób pracujących w długoterminowym gromadzeniu oszczędności na emeryturę. Jego beneficjentem będą oczywiście osoby zatrudnione, jednak za gromadzenie środków razem z pracownikiem będzie odpowiadał również jego pracodawca i państwo.

PPK – od kiedy obowiązują?

Mimo, że ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, to niektórzy pracodawcy mają jeszcze czas na przygotowanie się do nowych wymogów prawa. Jako pierwsi do programu przystąpili przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnili co najmniej 250 osób.

Następnie obowiązek wprowadzenia PPK będą mieli:

  • przedsiębiorcy zatrudniający od 50 do 248 osób (stan ten należy liczyć na dzień 30 czerwca 2019 r.) – od 1 stycznia 2020 roku,
  • przedsiębiorcy zatrudniający od 20 do 49 osób (stan ten należy liczyć na dzień 31 grudnia 2019 r.) – od 1 lipca 2020 roku,
  • pozostałe podmioty, w tym jednostki sektora finansów publicznych – od 1 stycznia 2021 roku.

Jak liczyć wielkość firmy do PPK?

Określając dokładną liczbę osób zatrudnionych w firmie, należy uwzględnić w niej wszystkich pracowników, którzy podlegają z danego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Dlatego do stanu zatrudnienia nie wliczą się m.in.:

  • zleceniobiorcy, którzy są uczniami lub studentami w wieku do 26 lat (z tytułu umowy zlecenia nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu),
  • zleceniobiorcy, którzy podlegają tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu

Podczas ustalania liczby osób zatrudnionych nie jest ważny rodzaj zawartej umowy, ani wysokość wynagrodzenia pracownika.

Przykład. W firmie zatrudnionych jest 33 pracowników i 17 zleceniobiorców, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym. Dwie pracownice przebywają na urlopie macierzyńskim (do 18 lipca 2019 roku i 6 grudnia 2019 roku), a jeden z pracowników jest na urlopie wychowawczym (do końca 2019 roku). Określając liczbę osób zatrudnionych na 30 czerwca 2019 roku, zgodnie z przepisami nowelizacji ustawy o PPK, pracodawca będzie musiał wliczyć do stanu zatrudnienia również pracowników, którzy są na urlopach macierzyńskich i wychowawczym. Innymi słowy, jeśli sytuacja nie zmieni się do końca czerwca 2019 roku, stan zatrudnienia na 30 czerwca wyniesie 50 osób. Tym sposobem dana firma zostanie objęta ustawą o PPK od 1 stycznia 2020 roku.

PPK – formalności przedsiębiorcy

Najważniejszym obowiązkiem przedsiębiorcy związanym z PPK będzie zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca powinien podpisać umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową, w postaci elektronicznej (najpóźniej do 25 października 2019 roku). Następnym krokiem podmiotu zatrudniającego jest zawarcie umowy o prowadzenie PPK (najpóźniej do 12 listopada 2019 roku). Pracodawca podpisuje tę umowę w imieniu i na rzecz swoich pracowników z wybraną wcześniej instytucją finansową.

Ponadto firma ma w obowiązku prowadzenie ewidencji pracowników, ewidencjonowanie miesięcznych składek oraz raportowanie do instytucji finansowych. Za pośrednictwem pracodawcy możliwe będzie również złożenie rezygnacji z udziału w programie. W tym celu pracownik będzie musiał dostarczyć odpowiednią deklarację do podmiotu zatrudniającego .

Jak sprawnie obsłużyć PPK?

Tak rozszerzony zakres obowiązków można uporządkować przy pomocy dedykowanej aplikacji Comarch PPK. Aplikacja jest przeznaczona do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Mogą z niej korzystać zarówno posiadacze modułów kadrowo-płacowych Comarch ERP HR, jak i właściciele tego typu systemów innych producentów.

Program Comarch PPK zapewni wymianę danych między systemami informatycznymi, gromadzenie danych identyfikujących uczestników PPK czy stosownych deklaracji. Dzięki niemu łatwiejsze stanie się również generowanie przelewów bankowych czy plików zgłoszeniowych (rejestracja i wyrejestrowanie pracownika z PPK). Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o narzędziach, które pozwolą Ci szybciej rozwinąć biznes.


Lub skontaktuj się po indywidualny dobór modułów i wycenę.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *