MPP, czyli obowiązkowy split payment – jakie zmiany wejdą od 1 listopada?

Ze split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności (MPP) można oficjalnie korzystać już od 1.08.17 r. W momencie, gdy podatnik otrzymywał fakturę, na której była widoczna kwota podatku, miał możliwość dokonania płatności na dwa osobne rachunki bankowe.  Do końca października podatnicy sami mogli jednak decydować, czy chcą korzystać z tych mechanizmów, czy też nie. Od 1.11.19 r. metoda ta będzie dla wielu z nich obowiązkowa.

Obowiązek korzystania ze split payment wynika z ustawy podpisanej 29.08.19 r., będącej rezultatem decyzji derogacyjnej wydanej w lutym 2019 r. przez Radę Unii Europejskiej.

Split payment – kogo obowiązuje? Jakich transakcji dotyczy?

Split payment dotyczy obecnie towarów i usług, znajdujących się na liście 150 branż, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów (w załączniku nr 15 do ustawy o VAT). Chodzi tu m.in. o:

 • sprzęt elektroniczny (np. procesory, dyski twarde, tablety, notebooki, laptopy, smartfony, telefony, tusze, tonery, konsole do gier),
 • węgiel i produkty węglowe,
 • oleje smarowe i opałowe, paliwa do napędu samochodów,
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych,
 • surowce wtórne, odpady, złom,
 • roboty budowlane, 
 • handel częściami do samochodów i motocykli,
 • metale szlachetne, metale kolorowe, wyroby ze stali.

Już od 1.11.19 r. konieczne będzie – w przypadku tych branż – dokonywanie płatności przelewem na dwa osobne rachunki:

 • rachunek bankowy dostawcy – tu ma trafić wartość netto,
 • rachunek VAT dostawcy – tu ma znaleźć się podatek VAT. 

Split payment będzie dotyczył transakcji:

 • w których kwota należności będzie wynosiła powyżej 15 000 zł brutto,
 • które będą opodatkowane podatkiem VAT w naszym kraju,
 • które będą odbywały się tylko pomiędzy firmami.

Split payment nie będzie dotyczył zatem sektora B2C, czyli transakcji pomiędzy firmą a osobami prywatnymi.

Jakie obowiązki będą mieli sprzedawcy i nabywcy?

Podatnicy VAT, którzy dokonają sprzedaży określonych towarów i usług (wymienionych w załączniku nr 15), będą musieli wprowadzić na fakturach odpowiednie oznaczenia. Na każdym dokumencie powinna znaleźć się adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” i należy ją wprowadzić jak najszybciej. W sytuacji, gdy taka adnotacja się nie pojawi, sprzedawca będzie musiał wystawić fakturę korygującą. Jeśli tego nie zrobi, będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 30% kwoty podatku uwzględnionej na fakturze.

Karą może być obciążony także nabywca towarów lub usług, który ureguluje kwotę podatku VAT w inny sposób niż poprzez split payment. Co więcej, będzie to kara w tej samej wysokości, co w przypadku sprzedawcy, a więc wyniesie 30% kwoty podatku znajdującej się na fakturze. Nabywca może również podlegać karze grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. 

Podmioty zagraniczne, które opłacają transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w naszym kraju przy pomocy przelewów bankowych, będą musiały otworzyć również  rachunki bankowe w Polsce. Ze split payment nie będą musieli korzystać z kolei podatnicy w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, o ile podmiot, dla którego dokonywana jest płatność, w dniu dokonania dostawy był partnerem prywatnym, z którym umowę o partnerstwie zawarł podmiot publiczny.

Jakie prawa będą mieli sprzedawcy i nabywcy?

Należy zaznaczyć, że podatnik będzie miał ograniczony dostęp do swojego rachunku VAT, środki z niego będzie mógł przeznaczać z kolei np. na opłacanie: składek ZUS, podatku PIT i CIT, akcyzy i cła oraz przelewać z niego pieniądze na rachunek VAT kolejnego sprzedawcy. Wymagane w tej sytuacji będzie posiadanie firmowego rachunku bankowego, ponieważ na prywatnym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR) nie da się otworzyć dodatkowego rachunku VAT.

Wszyscy nabywcy będą mogli – w ramach split payment – dokonywać zbiorczych płatności, czyli opłacać kilka faktur w ramach jednego przelewu – do tej pory nie było takiej opcji. W zbiorczym przelewie będzie można uwzględniać faktury, które podatnik otrzymał w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc. W takich przypadkach, zamiast numeru faktury, będzie trzeba wpisać okres, za który dokonywana jest dana płatność. 

Należy zaznaczyć, że split payment będzie mogło być stosowane także w przypadku zaliczek, rat i zadatków – także w tych, w których nie wystawiono faktury. Warto jednak pamiętać, że podatnik będzie musiał być  w stanie udowodnić, że dana zaliczka dotyczy konkretnej faktury, którą otrzymał po przeprowadzeniu określonej transakcji. Każdą taką wpłatę będzie trzeba również opatrywać mianem „zaliczka”.

Przepisy w okresie przejściowym

Na początku będą obowiązywały od nowych przepisów pewne wyjątki. Dotychczasowe przepisy będą obowiązywały zatem wówczas, gdy podatnik dokonał dostawy towarów lub wyświadczył usługi uwzględnione w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy o VAT:

 • przed 1.11.19 – chodzi o towary i usługi, dla których powstał obowiązek podatkowy lub dla których została wystawiona faktura po 31.10.19 r
 • po 31.10.19 – chodzi o towary i usługi, dla których faktura została wystawiona przed 1.11.19 r.

Należy zaznaczyć, że wszystkie powyższe informacje należy skonsultować ze swoim radcą prawnym lub księgowym. Pomimo wszelkich starań w artykule tym mogą być zawarte informacje, które w poszczególnych, bardziej skomplikowanych sytuacjach mogą nie mieć zastosowania, mogą też znajdować się w nim niezamierzone błędy. 

Aby móc korzystać na nowych warunkach ze split payment, trzeba mieć aktualną wersję programu Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL. Jednocześnie jest to usługa dostępna bezpłatnie w przypadku programów na gwarancji. Warto dodać, że niedawno pojawiła się nowa wersja programu Comarch ERP XL (2019.3) oraz Comarch ERP Optima (2020.0) – oba programy są rozbudowane o nowe funkcje, związane ze split payment.


Lub skontaktuj się po indywidualny dobór modułów i wycenę.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *