Mikrorachunek podatkowy: indywidualny rachunek do podatków od 1.01.2020

Nadchodzący rok przyniesie wiele zmian w polskim prawie podatkowym. Jedną z nich będzie wprowadzenie mikrorachunku podatkowego. Co to jest indywidualny podatek rachunkowy i jak go uzyskać? Kogo dotyczy obowiązek dokonywania wpłat na dedykowany numer rachunku? O tym wszystkim piszemy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Czym jest indywidualny mikrorachunek podatkowy?

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy nie będą już mieli problemów z wpłatami PIT, CIT i VAT na osobne rachunki bankowe urzędu skarbowego – od tego okresu będą bowiem korzystać z jednego, unikalnego rachunku podatkowego dedykowanego do wpłat odpowiednich danin. Zwroty nadpłat i podatków będą natomiast wypłacane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na Twój ROR.

Dla kogo dedykowany numer rachunku?

Indywidualny mikrorachunek podatkowy zostanie utworzony dla każdej osoby, która posiada NIP lub PESEL. W tej grupie znajdą się więc nie tylko właściciele działalności gospodarczych, ale również osób fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jak uzyskać numer swojego indywidualnego rachunku podatkowego?

Mikrorachunek podatkowy to duże ułatwienie w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Powstaje jednak pytanie, skąd dowiedzieć się, jaki jest numer naszego mikrorachunku podatkowego? Można tego dokonać w bardzo prosty sposób.

 1. Wejdź na stronę  https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.
 2. Podaj numer PESEL lub NIP, w zależności od tego, czy będziesz rozliczać się jako przedsiębiorca, czy jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
 3. Sprawdź poprawność swojego identyfikatora podatkowego, ponieważ to Ty ponosisz odpowiedzialność za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku.
 4. Kliknij przycisk Generuj i gotowe – numer jest automatycznie nadawany każdemu podatnikowi i płatnikowi, dlatego nie wymaga wypełniania żadnych wniosków czy wysyłania zapytań do urzędów.

Podanie nieprawidłowego identyfikatora podatkowego może nas narazić na poważne konsekwencje. Jeśli wprowadzimy numer identyfikatora przypisanego innej osobie, wpłacone środki zostaną zaksięgowane na jej rachunku, a my zostaniemy z nieopłaconym zobowiązaniem podatkowym. Brak podania numeru identyfikacji podatkowej lub podanie błędnego numeru może podlegać także karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Dlatego też warto dwa razy sprawdzić wprowadzone dane przed ostatecznym wygenerowaniem indywidualnego rachunku podatkowego.

Z czego składa się mikrorachunek podatkowy?

Indywidualny rachunek podatkowy posiada stałą strukturę, dlatego łatwo można sprawdzić, czy utworzony numer rozliczeniowy jest poprawy. Każdy numer mikrorachunku podatkowego generowany jest na podstawie poniższego schematu:

LK  1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX – gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • 10100071 jest wartością stałą dla każdego indywidualnego rachunku podatkowego; wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • 222 jest wartością stałą dla każdego indywidualnego rachunku podatkowego; wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, jeśli jako identyfikatora podatkowego użyłeś numeru PESEL,
 • Y=2, jeśli jako identyfikatora podatkowego użyłeś numeru NIP,
 • po znaku Y będzie podany Twój PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą 0, aby rachunek podatkowy składał się z 26 znaków.

Czy indywidualny rachunek podatkowy jest obowiązkowy?

Obecnie funkcjonujące rachunki urzędów skarbowych przeznaczone do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 roku. Po tym czasie podatnicy i płatnicy będą musieli dokonywać wpłat na dedykowany mikrorachunek podatkowy.

Do jakich rozliczeń z urzędem skarbowym można używać mikrorachunku podatkowego?

Utworzony mikrorachunek podatkowy będzie służył wyłącznie do dokonywania wpłat należności z tytułu PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych, np. opłaty skarbowe, mandaty, kary porządkowe. Z kolei inne podatki, np. podatki lokalne należy wpłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunek bankowy przypisany danemu urzędowi skarbowemu.

Jakie błędy można popełnić w przelewie na mikrorachunek podatkowy?

Wśród najczęstszych błędów, jakie podatnicy mogą popełnić podczas dokonywania płatności na indywidualny rachunek podatkowy wymienia się:

 • wpłatę na rachunek VAT, PIT i CIT wybranego urzędu skarbowego, które przestał być aktywny w dniu 31 grudnia 2019 roku – wówczas przelew zostanie odrzucony przez dany bank i zwrócony podatnikowi,
 • wpłatę na nieprawidłowy numer mikrorachunku podatkowego (posiadający niewłaściwy identyfikator podatkowy)
 • sytuację, gdy podatnik zorientuje się, że dokonał wpłaty na niewłaściwy rachunek podatkowy – wtedy powinien osobiście udać się do wybranego urzędu skarbowego z potwierdzeniem realizacji przelewu, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację,
 • sytuację, gdy podatnik nie zorientuje się, że wpłacił kwotę na niewłaściwy rachunek – wówczas urząd skarbowy wezwie podatnika w celu wyjaśnienia dokonanej wpłaty.

Pomyłka może zdarzyć się również podczas dokonywania przelewu, gdy podatnik jednocześnie prowadzi działalność i pracuje na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku podatnik otrzyma dwa oddzielne mikrorachunki bankowe, przy czym warto zaznaczyć, że wszystkie płatności zlecane są na indywidualny rachunek podatkowy, który zawiera numer PESEL (niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę). W momencie zaistnienia pomyłki i dokonania wpłaty na mikrorachunek z numerem NIP, kwota zostanie prawidłowo zaksięgowana, przy czym należy pamiętać o tym, aby stosować odpowiedni numer rachunku.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *