Czy można w Comarch OPTIMA wystawić korektę do dokumentu, nieistniejącego w systemie?

Gdy firma decyduje się na zmianę systemu do prowadzenia księgowości czasami może pojawić się potrzeba skorygowania dokumentu, który został wystawiony z użyciem wcześniejszego oprogramowania. Program Comarch OPTIMA wychodzi naprzeciw swoim użytkownikom, umożliwiając wystawienie korekty do dokumentu, nieistniejącego w systemie.

Jak to zrobić? Prezentujemy instrukcję krok po kroku.

Korekty do dokumentów nieistniejących w systemie można wystawiać do tych pozycji, do których można wystawić tzw. dokument pierwotny, czyli do:

  • faktur zakupu,
  • faktur sprzedaży,
  • paragonów.

Dokument pierwotny umożliwia wprowadzenie danych, znajdujących się na dokumentach nieistniejących w systemie (np. wystawionych w poprzednim programie księgowym).
Pokażemy cały proces na przykładzie faktury sprzedaży.

Uruchamiamy program OPTIMA, moduł Handel / Faktury.

Korekta do dokumentu nieistniejącego w systemie Comarch OPTIMA 1

Continue Reading

Jak przeprowadzić inwentaryzację w Comarch OPTIMA?

Zbliża się koniec roku. Dla wielu firm oznacza to nadchodzącą inwentaryzację. Jak wykonać to zadanie z pomocą programu Comarch OPTIMA? Przedstawiamy instrukcję krok po kroku.

Przygotowanie do inwentaryzacji – kontrola poprawności dokumentów

Zanim rozpoczniemy cały proces inwentaryzacji, dobrze jest się do niej przygotować, by później móc wykonać ją możliwie sprawnie. Program OPTIMA przed zamknięciem inwentaryzacji automatycznie wykonuje kontrolę poprawności dokumentów. Upewnijmy się więc, że na listach dokumentów nie ma pozycji zapisanych w buforze, a wszystkie dokumenty handlowe (FS, PA, FZ) są skojarzone z odpowiednimi dokumentami magazynowymi (dotyczy to oczywiście pozycji, związanych z towarami).

Program OPTIMA sprawdza poprawność dokumentów przed zamknięciem inwentaryzacji. Jeżeli wszystkie warunki nie zostaną spełnione, proces zamykania zostanie przerwany. Rozwiązanie będzie opisane poniżej.

Continue Reading

Jak zablokować pracownikowi możliwość aktualizacji cen w CDN XL?

Aktualizacja cen w CDN XL jest dostępna dla pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia. Ustawienia te są domyślne dla każdego użytkownika, jeżeli więc chcemy zablokować pracownikowi możliwość aktualizacji cen, musimy edytować jego uprawnienia.

Uruchamiamy moduł „Administrator”.

Blokada aktualizacji cen w CDN XL - moduł Administrator

Rozwijamy zakładkę „Firma” i wybieramy „Operatorzy”.

Blokada aktualizacji cen w CDN XL - Operatorzy

Continue Reading

Jak w Comarch OPTIMA wystawić fakturę w Euro lub USD?

Coraz więcej firm współpracuje z zagranicznymi kontrahentami, wystawianie faktur w obcych walutach, takich jak np. Euro czy USD staje się więc codziennością. Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję, jak wystawić dokument walutowy w programie Comarch OPTIMA.

Zanim rozpoczniemy wystawianie faktury, należy odpowiednio skonfigurować system. Uruchamiamy program OPTIMA i w zakładce „System” klikamy w przycisk „Konfiguracja”.

Comarch OPTIMA - wystawianie faktur w Euro i USD

Continue Reading

Jak zmienić dane na zatwierdzonej fakturze w Comarch OPTIMA?

Nieograniczona edycja danych na dokumentach w systemie Comarch OPTIMA jest możliwa wtedy, gdy dokument znajduje się w buforze – nie jeszcze został zatwierdzony i jest traktowany przez system jak szkic.

Zmiana danych na zatwierdzonym dokumencie w Comarch OPTIMA 1

Po zatwierdzeniu dokumentu jego edycja jest ograniczona – dostępne są tylko trzy możliwości:

  • zmiana danych kontrahenta,
  • zmiana opisu i osoby odbierającej,
  • zmiana kategorii.

Jak je wykonać?

Continue Reading

Jak w Comarch OPTIMA kontrolować limit urlopu wypoczynkowego dla pracownika, zatrudnionego na niepełny wymiar etatu?

„Weekend” majowy zbliża się wielkimi krokami. Wielu pracowników bierze w tym czasie urlop, w tym także ci zatrudnieni na niepełny wymiar etatu. W jaki sposób wyliczany jest limit urlopu wypoczynkowego dla takiego pracownika?

Uruchamiamy Comarch OPTIMA 2012, moduł Płace i Kadry. Klikamy w ikonę „Kadry”.

Comarch OPTIMA - kontrola limitów urlopu wypoczynkowego 1Wybieramy z listy pracowników osobę, dla której chcemy określić limit urlopu wypoczynkowego. Zaznaczamy daną pozycję na liście.

Comarch OPTIMA - kontrola limitów urlopu wypoczynkowego 2

Continue Reading

Przekazywanie i kontrola realizacji zadań w systemie Comarch ALTUM

Wprowadzenie systemu zadaniowego w firmie zwiększa efektywność pracy. Do usprawnienia tych procesów warto wykorzystać możliwości oprogramowania ALTUM, a dokładniej – rozszerzenia funkcjonalnego ALTUM aNEXT WorkGroup.

Jak przekazywać zadania i kontrolować ich realizację w Comarch ALTUM?

Uwaga: Do wykonania opisywanych czynności potrzebna jest aplikacja ALTUM aNEXT WorkGroup. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, odwiedź naszą stronę internetową: alpol.net.pl/comarch-altum/altum-anext-workgroup.

Uruchamiamy system Comarch ALTUM i wchodzimy w zakładkę „Wewnętrzne”. Następnie klikamy w ikonę „Zadania”.

Przekazywanie i kontrola realizacji zadań w Comarch ALTUM aNEXT WorkGroup 1

Continue Reading

Jak blokować sprzedaż w Comarch OPTIMA po przekroczeniu limitu przeterminowanych płatności lub limitu kredytowego?

Sprzedaż do niewypłacalnych klientów może przynieść firmie duże straty. Funkcjonalności programu Comarch OPTIMA pozwalają na zastosowanie blokad sprzedaży do klientów, którzy przekroczyli określony limit przeterminowanych płatności lub limit kredytowy. Prześledźmy instrukcję krok po kroku.

Najpierw musimy ustalić, jaki limit będzie przysługiwał kontrahentowi. Uruchamiamy Comarch OPTIMA, wchodzimy w zakładkę „Ogólne” i klikamy w ikonę „Kontrahenci”.

Blokada sprzedaży w Comarch OPTIMA 1

Pojawia się przed nami lista kontrahentów.

Blokada sprzedaży w Comarch OPTIMA 2

Continue Reading

Jak ograniczyć operatorowi dostęp do magazynów w Comarch OPTIMA?

Administracja wieloma magazynami w firmie często wymaga ustanowienia indywidualnych uprawnień dla poszczególnych osób. Nie każdy pracownik może mieć dostęp do wszystkich danych magazynowych, nie każdy może też wystawiać dokumenty na wszystkich magazynach. Moduł Comarch OPTIMA Handel umożliwia ograniczanie operatorowi dostępu do magazynów w systemie w taki sposób, by mógł pracować np. na kilku magazynach, a na innych – nie mieć możliwości wystawiania dokumentów.

Jak to zrobić?

Pierwszy krok – uruchamiamy Comarch OPTIMA. Najpierw musimy sprawdzić, czy mamy możliwość ustawiania zakazów – mogą to robić tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora. Wchodzimy w zakładkę „System” i klikamy w „Konfigurację”.

Comarch OPTIMA Handel i Magazyn - 1

Continue Reading